ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Snillfjord kommunes kulturpris

 

Minner om at fristen for å foreslå kandidater til Snillfjord kommunes kulturpris er 15. august 2019.

Snillfjord kommunes kulturpris kan deles ut hvert 4. år og følger kommune-styreperioden. Kulturprisens formål er å inspirere kulturarbeidere i Snillfjord kommune, og gi takk for oppofrende kulturarbeid.

 

Kulturprisen kan tildeles for aktivitet innenfor hele det utvidede kulturbegrep. Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i Snillfjord kommune, men kan tildeles personer tilknyttet kommunen. Kulturprisen kan også tildeles lag/organisasjoner og lignende innen kommunen.

 

Frist for å sette fram forslag på kandidater til kulturprisen er 15. august 2019. 

 

 

Forslagsskjema kulturpris PDF document ODT document

 

Regelverket