ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Styrevervregisteret

 Snillfjord kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS. Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret.

Opplysningene i Styrevervregisteret er publisert her: www.styrevervregisteret.no.

Tjenestebeskrivelser