ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Sykehjem korttidsopphold

Korttidsopphold er et tilbud til brukere som for en periode trenger ekstra oppfølging, mer enn det hjemmesykepleien kan gi. Dette kan skyldes fysiske eller psykiske/sosiale forhold. Eksempler på dette er: Et fall som gjør brukeren mindre mobil, depresjon og angst, brukeren er døende og har behov for intensiv pleie og omsorg i livets sluttfase, sykdom som krever intravenøs behandling av antibiotika osv. Felles er at oppholdet er tidsbegrenset.

Du kan laste ned søknadsskjema her