ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Sykehjem langtidsopphold

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Kriterier/vilkår

Du har behov for langtidsplass på sykehjem.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema for søknad om langtidsplass kan du laste ned her

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.