ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tilskudd i kulturformål i Sør- Trøndelag fylkeskommune - Endringer og tildelinger

 

 

Tilskudd til kulturformål i Sør-Trøndelag fylkeskommune.  Orientering om endringer og tildelinger i Fylkesutvalget 6.12.2016.

Sør-Trøndelag Fylkeskommunes tilskuddsordning; tilskudd til kulturformål er endret med virkning fra 2017.

Ordningen er nå tredelt:  

1.       Flerårig støtte, med søknadsfrist: 1. oktober

2.        Prosjektstøtte, med søknadsfrister: 1. november for tiltak 1. halvår påfølgende år og 1. april for tiltak i 2. halvår.

3.       Tilskudd til mindre prosjekter/ aktivitetstilskudd med løpende frist og saksbehandling som avgjøres administrativt

Tilskudd til flerårig støtte og 1. tildeling for 2017 ble vedtatt i fylkesutvalget 6.12.2016:

·         FU sak 327/16 Tilskudd til flerårig støtte: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/230017

·         FU sak 328/16  Tilskudd til kulturformål, 1. tildeling 2017: http://opengov.cloudapp.net/Meetings/stfk/AgendaItems/Details/230018

 

Tilskudd til mindre prosjekter:

Det ble vedtatt å sette av kr 500 000,- til løpende behandling av tilskudd til mindre prosjekter.

Vi ber om at kommunene orienterer aktuelle søkere i egen kommune om tilskuddsordningene og spesielt om ordningen med tilskudd til mindre prosjekter.

 

Informasjon på fylkeskommunenes nettsider:

https://www.stfk.no/no/Nyheter-Internett/Her-er-oversikt-over-kulturtiltak-som-far-stotte-fra-fylkeskommunen-/