ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Utbyggingsavtaler - vedtak i kommunestyret.

UTBYGGINGSAVTALER - NYE VEDTATTE LOVREGLER. PRINSIPPVEDTAK I KOMMUNESTYRET

Kommunestyret  behandlet  i møte 21.06.2012 sak 44/12.  Følgende vedtak ble fattet: PDF document ODT document  

 

Se også - Plan- og bygningslovens kapittel 17 om utbyggingsavtaler.