ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet

Vaktberedskap

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet mellom Trondheim kommune og Barnevernstjenesten Hemne og Snillfjord.

Avtalen omfatter vaktberedskap i barnevernet utenfor den ordinære arbeidstiden, helligdager og høytider. Avtalen gjelder fra 1.september 2016.

Barnevernvakta er barnevernstjenestens akuttberedskap.  Primæroppgavene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt.

Barnevernvakta samarbeider både med barn og unges nettverk og offentlige ansatte.  Sistnevnte er ofte personer ansatt i hjelpeapparatet, skole eller helsepersonell som kommer i kontakt med barn, ungdom og deres foreldre.

Alle kan varsle om en akuttsituasjon.  En drøftingssamtale betyr ikke at saken tas inn som en bekymringsmelding.  Drøftingssamtaler kan være anonyme i den forstand at barnevernvakta ikke vet hvem som tar kontakt eller hvem bekymringen gjelder. 

Avtalen omfatter vaktberedskap i barnevernet utenfor den ordinære arbeidstiden, helligdager og høytider. Avtalen gjelder fra 1.september 2016.
Kontakt vaktberedskap - tlf. 02800 eller alarmtelefonen for Barn og Unge - 116 111.

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Tips en venn  Skriv ut