ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Forhåndsstemming til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Snillfjord rådhus, servicekontoret,  er åpent for forhåndsstemming alle hverdager  fra 12.08. til 06.09,  mellom kl. 09.00  -  15.00.

I tillegg har vi utvidet åpningstid fredag 23.08.og tirsdag  03.09. fra kl. 09.00  - 19.00.

Forhåndsstemmemottaket er åpent for alle uansett hvilken kommune du tilhører, men for kommunene Hitra, Heim og Orkland har vi også stemmesedler med kandidatnavn.

Les mer om valg og stemmegivning på hjemmesidene

http://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/valg-2019/

http://www.nyeorkland.no/

http://www.nyeheim.no/

2019-08-16

Utleggingsmanntallet

Kommune- og fylkestingsvalget 2019

Utleggingsmanntallet for Orkland kommune er nå tilgjengelig.  I Snillfjord kan du henvende deg til servicekontoret på rådhuset for å sjekke om du står i manntallet.

2019-07-10

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Her finner du litt informasjon om høstens valg.

2019-06-17

Godkjente valglister til Heim kommunestyre

Heim valgstyre har i møt 8. mai 2019 godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.  Du finner de godkjente listene her.

2019-05-21

Godkjente valglister til Orkland kommunestyre

Orkland valgstyre har i møte 09.05.19 godkjent valglister til kommunestyrevalget 2019.  Du finner  de godkjente listene her.

2019-05-15

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Hitra kommune

https://www.hitra.kommune.no/politikk-og-samfunn/valg-2019/listeforslag-kommunestyrevalget-2019/

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Hitra kommune

2019-04-15

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Heim kommune

https://nyeheim.no/36433/0/36438-30821.html

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Heim kommune.

2019-04-09

Listeforslag til kommunestyrevalget 2019 - Orkland kommune

http://www.nyeorkland.no/valg-2019.468513.no.html

Her finner du en oversikt over innkomne lister til kommunestyrevalget 2019 for Orkland kommune.

2019-04-09

Innlevering av listeforslag, kommunestyrevalget 2019

Informasjonen angår politiske parti i Heim kommune som ønsker å stille listeforslag til kommunestyrevalget i Heim kommune høsten 2019.

2019-01-07