ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Vann og avløp

Snillfjord kommune avdeling Teknisk, Landbruk og Miljø kan gi ytterligere informasjon. Følg lenken under:

http://www.snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Høring - Vann- og avløpsplan på gnr. 7 bnr. 1 Rottem Vestre - endret kartvedlegg 07.09.15

I medhold av foruresningsloven og forurensningsforskriftens kap. 13 legger Snillfjord kommune ut forslag til vann- og avløpsplan for Rottem Vestre, gnr. 7 bnr. 1 til offentlig ettersyn og høring

Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknadsskjema og veiledning for søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, jfr. forurensingsforskriftens kap. 15 kan finnes nedenfor:

.

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.

Installere vannmåler?

For mange kan det være lønnsomt å installere vannmåler og dermed betale for faktisk forbruk, fremfor å betale en fast vannavgift.