ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Vuttudal bru

Omklassifisering Vuttudalsvegen

KV5016 Vuttudalsvegen klassifiseres til BK10. Ny klassifisering på Vuttudal bru er BK10/60- uten restriksjoner. Omklassifisert er utført av Safe Control Engineering.

Navnsetting av veier og gater

Komite - vegadresser - navnsetting av veger og gater innnstiller  til kommunestyret på at beboerne langs veistrekningen  Gamle FV-714 Strekningen Ålistolen-Berg får veiadressen  Krokstadøra.

Forslaget legges herved ut på høring med høringsfrist  08.12.2019. Event. merknader sendes Snillfjord kommune, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord eller e-post: postmottak@snillfjord.kommune.no.

Kommunestyret behandler saken i møte 20.12.2019.

Navnsetting av veier og gater i Snillfjord

Kommunestyret har i møte 11.02.16, K-sak 7/16 fastsatt navn på veier og gater i kommunen. Alle som er registrert på eiendom  i kommunen vil få tilsendt brev om hvilken adresse de har fått. Vedlegger navnelista og et orienteringsskriv.

 

Dårlige utsikter for snøbrøyting i deler av kommunen.

Det kan til tider bli svært vanskelig framkommelighet på veiene.