ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

NÅR VILT BLIR PÅKJØRT: Ved ulykker med personskade skal det meldes fra til politiet. Påkjørsel av vilt uten personskade meldes til viltforvalter, tlf. 72 45 55 55 (arb.),vakttelefon for viltskader/påkjørsler  909 61 524 eller politiet. Hvis viltet er skadet og springer videre, merk av starten på dyresporet og fluktretning. Deretter varsles viltforvalter eller politiet slik at det kan organiseres søk etter dyret.

Vakttelefon vilt

Ved ulykker med vilt skal politiet kontaktes på telefon 02800

2015-07-13

Ny insektsart for Skandinavia ble først oppdaget i Snillfjord.

Den såkalte Hypoponera schauinslandi er observert.

2013-09-20
staer

Har du sett starren i år?

I forbindelse med at Norge har lovet å være med på å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 (Countdown 2010), har alle kommuner i landet blitt oppfordret av miljøvernministeren til å ta vare på hver sin art.
2009-05-12